تاسیس

کوه در سال 96 در تهران پایه گذاری شد. فعالیت کوه به دو دوره زمانی تقسیم می شود. از زمان تاسیس تا شروع پاندمی، که آتلیه طرح این استودیو در درکه، فضای موسسه کاف در همکاری با این موسسه فعالیت کرد، آتلیه طراحی استودیو با وقفه شروع پاندمی از محله درکه نقل مکان کرد و آتلیه طرح این استودیو از سال 1401 فعالیت خود را با فرمت جدید از سر گرفت. ـ

مبشر نیکویی – معمار موسس کوه – طراح و معمار فارغ التحصیل پلی تکنیک لوزان، سوییس و دانشگاه تهران و معمار مقیم در مرکز هنر و شهر برلین در سال 2017 بوده است.ـ
اعضا از 1402: نیکویی، آزاده، شهنایی