برای ارسال دفترچه شرح خدمات از طريق شبکه اجتماعی ( واتزاپ و … ) به کوه پیغام دهید. و یا از طریق قسمت تماس با ما وب سایت استفاده کنید. ـ

درباره شرح خدمات

توصیف خدمات یک شرکت طراحی معماری، یک شرح پراهمیت و اساسی در فرآیند همکاری با کارفرمایان است. این دفترچه به دقت شرح خدماتی را ارائه می‌دهد که شرکت ارائه می‌دهد و نحوه ارتباط و همکاری با مشتری را توضیح می‌دهد. در این سند، می‌توانید اطلاعاتی درباره مراحل مختلف پروژه، زمانبندی، هزینه‌ها، مسئولیت‌ها، و انتظارات متقابل دفتر و کارفرما پیدا کنید. این دفترچه به شما کمک می‌کند تا با دقت برنامه‌ریزی کنید و پیشاپیش آگاهی داشته باشید که چه انتظاراتی از همکاری با شرکت طراحی دارید. از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا به شما امکان می‌دهد تا از تطابق خواسته‌ها و نیازهای خود با خدمات ارائه شده اطمینان حاصل کنید و از ایجاد ناسازگاری‌ها یا ابهامات در طول پروژه جلوگیری کنید.ـ


EN