برای ارسال لیست محاسبه قیمت تعرفه خدمات از طريق شبکه اجتماعی ( واتزاپ و … ) به ما پیغام دهید. و یا از قسمت تماس با ما وب سایت استفاده کنید.ـ

مبنای قیمت گذاری در خدمات طراحی

در خدمات طراحی معماری ارائه شده توسط کوه، قیمت‌گذاری با دقت و شفافیت انجام می‌شود. قیمت‌ها بر اساس ماهیت و ابعاد زیربنا و آیتم های خدمات مورد نیاز هر پروژه تعیین می‌شوند. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با درک دقیقی از نیازها و اهداف مشتریان و آنالیز خدمات مورد احتیاج پروژه قیمت گذاری به‌طور دقیق به تحقق با کیفیت و بهینه وبا در نظر داشتن اقتصاد پروژه به پروژه کمک کند. همچنین، ما تاکید داریم که ارزش و کیفیت خدمات ما با قیمت پرداختی تطابق داشته باشد و ارزش افزوده طراحی کوه همیشه به عنوان سرمایه ای در پروژه ظهور پیدا می کند.ـ

EN