Farmanieh Residential Buidling | ساختمان مسکونی فرمانیه

Status : Design 1st phase
Location : Farmanieh, Dezashib, Tehran, IR
Program : Stylish Residential
Site Area : 341 smq / Total built Area : 1500 sqm
Units : Transformabla t1 ,t2
Duplex dup1, dup2
Flats F1, F2+Roof
Client : Private
Architect : M. Niqui
Design Date : 2023.05-06 | 1402.04-05


درباره پروژه

ساختمان مسکونی فرمانیه، از پروژه های توسعه مسکن معاصر تهران در ناحیه شمالی است. چنین پروژه هایی مقیدات بسیاری دارند از این لحاظ که محل نوآوری به حوزه جداره ساختمان محدود می شود. در این پروژه بعد از تامین دقیق مسایل ضوابط شهری نظر بر استفاده از امکانات پوسته جهت ایجاد نوعی از ارتباط درون و بیرون بوجود آمد. خالی مانده از پیشروی با اقتصادی ناشی از نور گیزی در جداره توزیع می شود به طرزی که کیفیات فضایی منحصر بفردی
|برای پلان های مسکونی تامین کند. ـ
پروژه فرمانیه ترکیبی از واحدهای فلت، دوپلکس و ترانسفورمبل را به عنوان مسکن برای این منطقه شهری پیشنهادد می کند در مقیاسهای کوچک متوسط و بزرگ تا بزرگترین واحد حدود 250 متر مربع. ـ


Gallery Building Design | طرح و بازسازی ساختمان گالری

Location : Karimkhan st., Tehran, IR
Area : 345 sqm / Built Area : 220 sqm
Program : Gallery Space and Café with court yard Status Completed
Execution Date  : 2018.02 – 2018.09
Service Design, Renovation and Construction Management Partners in Charge
Partners in Charge : S. Keyhani, M. Niqui
Studio Team : N. Rashid, O. Shahnaee 
Client : Ag Gallery
Photography : Deed Studio, A. Zanjani


درباره پروژه

ساختمان محل پروژه، ساختماني آجري با ملات کاهگل و سقفي با تيرهای تنه درختي در دو طبقه متعلق به سالهاي – دوره پهلوي اول – در خيابان آبان واقع شده است. پيش از شروع به بازسازي ساختمان براي مدتها استفاده مسکوني خود را از دست داده بود و در حالت فرسوده و مستهلک با استفاده به عنوان فضای انتشارات و انبار به زندگي ادامه مي داد.ـ

در طبقه اول براي تغيير لي اوت، با برداشتن عده اي از ديوارهاي غير باربر داخلي و مداخله کمينه از لحاظ ساخت وساز، پلان مسکوني براي استفاده به عنوان فضاي کافه مناسب سازي شد. مسئله اصلي تعريف فضاهاي ارتباطي و تعريف کيفيت اتاق ها و آشپزخانه براي کافه و سرويس براي کل مجموعه بود. فضاي ورود به حياط قبل از اتاق شرقي با گشايش تمامي در ها به آن مانند يک فضاي لابي و قلب ارتباطي مجموعه در نظر گرفته شد. سرويس عمومي با گشايش به اين سمت در قسمت شمالي فضايي براي تعبيه ي محل کار آشپزخانه آماده کرد. در همجواري فضاي کافه دو اتاق اين طبقه به فروشگاه کتاب و ديگري به فضايي ديدار وي. آي. پي. اختصاص يافت.ـ

در طبقه دوم، با‌ ريختن پوشش گچي و مشاهده وضعيت سقف، مسئله اصلي بازسازي به پايدارسازي سازه ايِ شاکله ي ساختمان تبديل شد. سقف لته کوب شده و متشکل از تنه هاي صنوبر و پوشش پوشال و خاک بدون داشتن اتصال مستحکم به ديوارها با توجه به ملات سست  ديوارها، سازه اي غير مطمئن براي زندگي ثانويه ساختمان به نظر مي رسيد.ـ

با در نظر گرفتن ساختار سازه اي مشبک چوبي پروفيل هاي 10در10 (سانتيمتر) در طبقه فوقاني و ترکيب و درگير کردن آن به واسطه ملات با ساختار ديوارها،  علاوه بر حفظ و مقاوم سازي سقف، شبکه اي يکپارچه و متصل به معماري اصلي ساختمان به وجود آمد، اين شبکه چوبي سازه اي با حضور در فصول مرزي، محل تلاقي سقف/ديوار و محل تلاقي کف/ديوار مانند يک قفس در مجتمع کردن ساختار سالخورده ي ساختمان نقش اساسي ايفا مي کند. به طرزي که اين مشبک با اتصال خشک و با ملات به ديوارها مانع از رانش سازه در جهات مختلف مي شود.ـ

با برداشتن درها طبقه دوم و سعي در حذف المانهاي ساختماني با رنگ سفيد اين طبقه به طبقه اي يکپارچه با حرکت فضايي سيال براي نمايش آثار آماده شد. با در نظر گرفتن بازشوهاي جديد و فلزي در جداره داخلي جرز ديوارهاي باربر، و ماندگاري بازشوهاي قديمي چوبي در حد بيروني جرز ديوار، سيستم بازشوهاي ساختمان تبديل به مکانيزمي دو پوسته براي کاهش تبادل و اطلاف حرارت شد. در تمامي مراحل پروژه با استفاده از مصالح ساده ي چوب فلز و مصالح بنايي سعي در امتداد شيوه ساخت اوليه ساخت بنا به صورت بنايي و ايجاد هماهنگي با معماري بنايي اوليه ساختمان بود.ـ

حياط ساختمان با تمهيداتي مانند زنده کردن حوض معاصر سازي شد.  حوض به نحوي تعبيه شده که سطح فضا براي انجام گردهمايي ها و برنامه هاي رو حوضي مقدورباشد. همينطور فضاي پارکينگ به صفه اي براي نشيمن تبديل شد.  يک سقف سايه انداز براي جدا کردن حياط از شلوغي و سر و صداي شهري همچنين محصوريت فضا و مقاومت در برابر آفتاب در نظر گرفته شد.ـ


Villa Khurvin | اقامتگاه خوروین

Location : Khurvin, Kuhsar, Alborz, IR
Site Area : 1545 sqm / Building Footprint: 111 sqm / Built : 210 sqm
Client : Private
Program : Residential
Services : Design
Lead Architect : M. Niqui
Design Team : S. Ghadirzadeh, N. Rashid
Design Date: 04-06.2015


درباره پروژه

گسترش مساحت اشغالی توسط یک قانون محلی که توسط شهرداری روستایی تصویب شده بود، محدود شده بود و تصریح می‌کرد که هر ساختمان جدیدی باید بر روی ساختارهای موجود برپا شود (شکل ۳ را ببینید). بنابراین، طرح طراحی به سبک کمینه‌گرایی متمرکز شد: ایجاد یک سطح انتقالی برای اتصال طبقه زیرین و طبقه بالا. طبقه زیرین دارای یک طرح باز بود، در حالی که طبقه بالا دارای یک طرح آزاد بود که شامل اتاق‌ها و خدمات بود.ـ

مفهوم معماری ترتیب مخصوصی برای پیشنهاد تراس‌ها از انحراف مساحت زمین بهره‌برداری را به کار گرفت و در نتیجه یک منطقه انتقالی بین داخل و خارج از ساختمان ایجاد کرد. این کریدور حاشیه‌ای از ساختارهای سنتی منطقه الهام گرفته بود که برای طرح‌های داخلی و ارتباطات دیداری میان فضاهای اصلی و محیط بیرون شناخته می‌شوند. فضاهای فرعی و تفریحی به طور استراتژیک در طبقه دوم قرار داده شده بودند و دسترسی خارجی به آنها وجود داشت.ـ

طراحی از پیش‌ترین قالب خانه با سقف شیب‌دار معمولی بهره برد، که به طور بی‌پایان به ساختار موجود ادغام شده بود. شکل سقف از طریق یک فرآیند دقیق که شامل ریختن سیمان تقویت‌شده برای بخش بالایی ساختمان و یک ساختار اساسی ساخته شده از سنگ‌های طبیعی منطقه در بخش پایینی و ورق‌های محیطی و ورق‌های برای ریختن سقف شیب‌دار بود. این همان دلیلی است که نشانه‌های سنگ‌های ریخته شده که زیر حجم خانه باقی مانده، قابل مشاهده هستند و این نشان دهنده ادغام سنگ طبیعی و ورق‌های عمودی است که در نهایت شکل خانه را تشکیل دادند.ـ

طبقه زیرین با طراحی طبقه عمیق‌تر در نظر گرفته شد، به دلیل وجود سقف بر روی فضاهای آستانه‌ای. این ترتیب فضای میانی منحصر به فردی در طرح ایجاد کرد، که توانایی تصفیه نور طبیعی و ایجاد الگوهای پیچیده سایه را داشت. در منطقه‌ای که به باران‌های شدید عریض معروف است، تراس با سقف مسقف دو منظوره بود: حفاظت در برابر عوامل آب‌وهوایی و عمل به عنوان یک منطقه انتقالی قابل توسعه به داخل یا فضایی بیرونی.ـ

انحراف همگانی از همه زوایا، احساسی از جهانیت به فضا می‌بخشد و این باعث ایجاد طراحی منحصر به‌فرد و نمادین خانه می‌شود. این طراحی هدفمندانه به حداقل رساندن نیازهای برنامه‌ریزی اساسی و تأکید بر فضاهای خطی و حاشیه‌ای اختصاص داد.ـ

در پایان، میزان درستی به عنوان یک پلتفرم که شامل یک فضای خواندن اختصاص داده شده بود، به صورت هنری طراحی شد و تحت سقف نشانه‌گذار سنگ‌ها قرار گرفت. همانطور که در ویدیوی ضبط شده مشاهده می‌شود، این فضا دارای کیفیتی منحصر به‌فرد است و امکان مشاهده جذابیتی از طبقه زیرین را فراهم می‌کند.ـ


Berke Furniture Store | فروشگاه مبلمان

Location : Bazaar Mobl #3, YaftAbad, Tehran
Area : 100 sqm
Services : Planning, Interior Design and Detailing, Supervision of Execution
Client: Berke Furniture Store
Partner in Charges : M. Niqui, S. Shahidi
Visualization: S. Jalilvand


درباره پروژه

Restoration of a furniture store. The store was located in the Central Furniture Bazaar of Tehran #3. The client was asked to update his store design in order to avoid the declination of his contract by the shopping center for the new term. He wanted to minimize the construction cost while have a very sharp recognition of the shop in the center. The sotre was located near the car park area (one of the the only two) and to close to the mosques of the shopping center in the parking.


EXHIBITION DESIGN | طراحی نمایشگاه “ممبرین”ـ

Location : Darake (kaaf institute), Tehran, IR
Area : 225 sqm
Program : Exhibition, Installation Space
Services : Design, Detailing and Construction Supervision
Lead Architect : M. Niqui
Execution Date: 96.02
Design Date: 96.02
Materials: Recycled wood and Metal


درباره پروژه

محدودیت های پروژه آماده سازی طراحی کار در طی مدت 1 ماه نمایش بود. طرح فضای نمایش به علت ایده پردازی مستقیمی که با محتوای کارهای ارائه شده در نمایشگاه دارد، همواره فرآیندی در حال توسعه را طی می کند. و نیازمند برقراری ارتباط عمیق با عناصر ارائه شده و ایده هنری نمایشگاه است.ـ
در این نمایشگاه از متریال بازیافتی چوب استفاده شده و وضعیت فضایی در ارتباط مستقیمی با محتوای آثار و شیوه ارائه آنها مانند تصویر ها و ویدیو ها قرار دارد.ـ اتصال متحد کننده پالتها دیواری برای نمایش به وجود می آورد که با زمینه گالری یکی می شود. از طرفی قرارگیری دیگر آثار به صورت معلق در فضا نوعی احساس تعلیق و ارتباط را تعمیم می دهد.ـ


100% Infill Residential ساختمان مسکونی پیروزی 100% ساخت


Location : Tehran, IR
Site Area : smq / Total built Area : sqm
Program : Residential
Services : Conception, Programming and Design 1st Phase
Client : Private
Architect : M. Niqui
Design Date : 98

درباره پروژه

قواره کوچک زمین و قرارگیری در بافتی متراکم و فرسوده از ویژگیهای شروع این پروژه بود. از آنجا که امکان تجمیع و برنامه ریزی مانند زمینهای متداول مسکونی شهری دیگر میسر نمیشد پروژه با تراکمی مازاد در بافت “میان پر” و با ارائه نمونه ای از مسکن با متراژهای کوچک طراحی شد.ـ
دسترسی همکف به معبر اصلی برای پارکینگهاو شکلگیری پلان در وضعیتی مینیاتوری .ـ

Publisher’s House and Platform | ساختمان نشر بن گاه

Location : Zahir-o-leslam, 6th District, Tehran
Site Area : 260 sqm / Built Area: ~365 sqm
Program : multifunctional spaces, exhibition area and green house
Services : Consultant, Programming and Planning, 1st Phase Design, 2nd Phase and Execution Preparation
Client: Bongah Publisher
Partner in Charges : M. Niqui
Design Period: 98.12-99.02
Construction : 99.01-99.05


درباره پروژه

این پروژه تبدیل یک ساختمان مسکونی در مرکز تهران به پلترفرم نشر و هنر برای یک ناشر مستقل بود. زمینه مسکونی پروژه و بافت پروژه به شدت انجام بازسازی های بالای 50 درصد را محدود می کرد. استراتژی مداخله در مناسب سازی پلان طبقات در تامین کابریهای مد نظر و تعبیه دیافراگم نما تطبیق با کاربری جدید ساختمان بود.ـ

در این ساختمان از ایده های پایداری برای استفاده از آب خاکستری جهت تامین آب آبیاری گیاهان واقع در گلخانه پشت بام پروژه شد. در بام گلخانه ای در نظر گرفته شد که آب مورد نیاز آن از گردش آب خاکستری دفعی شبکه ساختمان تامین می شود. ـ

طبقات به ترتیب به فضای کافه و انتقاب و اجتماع با قابلیت نمایش و پروجکشن در زیر زمین تبدیل شده، همکف مجموعه یک پلتفرم باز برای ایجاد رویدادهای عمومی و فضای گالری و اداری در طبقه روی همکف در نظر گرفته شدند. باقیمانده بام مجموعه برای تبدیل به گلخانه هیدروفونیک برنامه ریزی شد. ـ


Ville in Nowshahr | اقامتگاه نوشهر ،لتینگان

Location : Letingan, Noshahr, Mazandaran
Site Area : 500 sqm / Built Area : 612 sqm in 3 floors
Program : Villa
Design Date  : 2020.07 | 1399.04
Service : Design and Planning
Architect : M. Niqui
Client : Private


درباره پروژه

اقامتگاه لتینگان یک ویلا در زمینی به مساحت 500 متر مربع از یک شهرک مسکونی در ناحیه نوشهر مازندران است. در طراحی ویلا با توجه به خواست المان های مشخصی توسط کارفرما از جمله ترکیب فضای محوطه با فضای داخل و ایجاد جداره چشم گیر ورودی قرار گیری ساختمان را در منتهی الیه جنوبی زمین توجیه کرد. ـ
با تخلخل پیش آمدگی طبقات و لغزش تراسها بر روی ساختمان فرصت هایی برای ترکیب فضاهای نیم باز با فضاهای درونی ویلا ایجاد شد که این فضاها زندگی درونی فضا را به بیرون از ساختمان می کشند . استفاده ازمتریال های کمینه و سطوح شیشه ای گسترده خواستی از سوی کارفرما برای دادن هیبتی مدرن به ساختمان بود که با ارجاعاتی به معماری های تراس دار بافت های شهری کمابیش در زمینه ای حومه ای باز آفرینی شد. ـ